ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Bloggs ΚΩΔΙΚΑΣ html JavaScript ΕΙΣΑΓΩΓΗ ManiacΑΝΑΛΥΣΗ Site ΕΙΔΗΣΕΩΝ GadgetManiac ΓΕΝΙΚΑ

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΕΦΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗ


 
    Ένα όμορφο σενάριο μέσα από το οποίο μπορούμε να προωθήσουμε το σάιτ μας παρουσιάζω ποιο κάτω.Βάση αυτού μια φωτογραφία που είναι σε άλλο σάιτ παρακινεί τον επισκέπτη δια μέσου μιας επίδειξις που διολισθαίνει, να του κάνουνε κλικ. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν παραπομπή μέσα στο ίδιο μας το σάιντ.
    Το τοποθετώ σαν gadget μέσα στο σάιτ μου:

        Πάμε  Σχεδίαση  > Διάταξη > Προσθήκη  gadget > ΗΤΜΛ/JavaScript > Επικόλληση κώδικα >Αποθήκευση.

<html>
<head>

<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 4.0">
<title>Cool script</title>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF">
<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
 var winheight=100
 var winwidth=100
 var cat=null

 step=1;

function catswindows(name,width,height,title)
{
 if (!document.layers&&!document.all&&!document.getElementById)
  {
   paramstp="height="+height+",width="+width+",top=6"+
   ",left=6,scrollbars=no,location=no"+
   ",directories=no,status=no,menubar=no,toolbar=no,resizable=no"
   cat=window.open("","cat",paramstp);
   oldstr="<html><title>"+title+"</title><body background="+name+"</b"+"ody></h"+"tml>";
   cat.document.write(oldstr);
   if (cat.focus){cat.focus();}
   return;
  }
 
 LeftPosition=(screen.width)?(screen.width-width)/2:100;
 TopPosition=(screen.height)?(screen.height-height)/2:100;
 
 if (document.layers)
  {paramstp="height="+height+",width="+width+",top="+TopPosition+
   ",left="+LeftPosition+",scrollbars=no,location=no"+
   ",directories=no,status=no,menubar=no,toolbar=no,resizable=no"}
 else
  {paramstp="height="+winheight+",width="+winwidth+",top="+TopPosition+
  ",left="+LeftPosition+",scrollbars=no,location=no"+
  ",directories=no,status=no,menubar=no,toolbar=no,resizable=no"}

 cat=window.open("","cat",paramstp);
   
 if (document.all)
  {
   string="<html><title>"+title+"</title><body topmargin=0 leftmargin=0 bgcolor=black>";
   string1="<div id=loadintxt style='position:absolute;width:100%;top:45%;text-align:center;visibility:visible;font-family:Comic Sans MS;font-size:16px;font-weight:bold'>Loading...</div>";
   string2="<div id=errtxt style='position:absolute;width:100%;top:45%;text-align:center;font-family:Comic Sans MS;font-size:16px;color:red;font-weight:bold;visibility:hidden'>ERROR!!! Please try again</div>";
   string3='<s'+'cript>'+'var animColorIndex=0;colorArray=["#FFFFFF","#CCCCCC","#999999","#666666","#333333","#000000","#333333","#666666","#999999","#CCCCCC"];';
   string4='function textLooping(){if(animColorIndex==10)animColorIndex=0;'+
   'loadintxt.style.color=colorArray[animColorIndex];animColorIndex++;}animInterval=setInterval("textLooping()",200);';
   string5="function erroccur(){clearInterval(animInterval);loadintxt.style.visibility='hidden';errtxt.style.visibility='visible';}";
   string6="</s"+"cript>";
   string7='<s'+'cript language="jav'+'ascript1.2">';
   string8='function init(){clearInterval(animInterval);'+
   "loadintxt.style.visibility='hidden';"+
   'fltr.filters.item(0).Apply();fltr.filters.item(0).Play();'+
   'fltr.style.visibility="visible";}'+'</s'+'cript>';
   string9='<img id="fltr" style="filter:BlendTrans(Duration=5);visibility:hidden" src="'+name+'" border=0'+
   ' width='+width+' height='+height+' onload="init()" onerror="erroccur()">'+
   '</b'+'ody></h'+'tml>';
  }
 
 if (document.layers)
  {
   toppos=height/2-40;
   leftpos=width/2-40;
   string="<html><title>"+title+"</title><body bgcolor='#000000'><div id=loadintxt style='position:absolute;top:"+toppos+"px;left:"+leftpos+"px;'></div>"
   string1='<s'+'cript>var animColorIndex=0;colorArray=["#FFFFFF","#CCCCCC","#999999","#666666","#333333","#000000","#333333","#666666","#999999","#CCCCCC"];'
   string2='function textLooping(){if(animColorIndex==10)animColorIndex=0;document.loadintxt.document.open();'
   string3='document.loadintxt.document.write("<center><font size=4 face=Comic Sans MS color="+colorArray[animColorIndex]+"><b>Loading...</b></font></center>");document.loadintxt.document.close();'
   string4='animColorIndex++;};animInterval=setInterval("textLooping()",200);</s'+'cript>'
   string5='<s'+'cript language="jav'+'ascript1.2">'
   string6="function init(){document.catpic.visibility='show';clearInterval(animInterval);document.loadintxt.visibility='hide';};"
   string7="function erroccur(){errstr='ERROR!!! Please try again';alert(errstr);}</s"+"cript>"
   string8="<div id=catpic style='position:absolute;left:0px;top:0px;visibility:hidden'>"
   string9="<img src='"+name+"' width="+width+" height="+height+" border=0 onload='init()' onerror='erroccur()'></div></b"+"ody></h"+"tml>";
  }
 
 if (document.getElementById&&!document.all)
  {
   toppos=height/2-40;
   leftpos=width/2-40;
   string="<html><title>"+title+"</title><body bgcolor='#000000'><div id=loadintxt style='position:absolute;top:"+toppos+"px;left:"+leftpos+"px;'></div>"
   string1='<s'+'cript>var animColorIndex=0;colorArray=["#FFFFFF","#CCCCCC","#999999","#666666","#333333","#000000","#333333","#666666","#999999","#CCCCCC"];';
   string2='function textLooping(){if(animColorIndex==10)animColorIndex=0;ls="<font size=4 face=Comic Sans MS color="+colorArray[animColorIndex]+"><b>Loading...</b></font>"';
   string3='document.getElementById("loadintxt").innerHTML=ls;'
   string4='animColorIndex++;};animInterval=setInterval("textLooping()",200);</s'+'cript>'
   string5='<s'+'cript language="jav'+'ascript1.2">'
   string6='function init(){document.getElementById("catpic").style.visibility="visible";clearInterval(animInterval);document.getElementById("loadintxt").style.visibility="hide";}';
   string7="function erroccur(){errstr='ERROR!!! Please try again';alert(errstr);}</s"+"cript>"
   string8="<div id=catpic style='position:absolute;left:0px;top:0px;visibility:hidden'>";
   string9="<img src='"+name+"' width="+width+" height="+height+" border=0 onload='init()' onerror='erroccur()'></div></b"+"ody></h"+"tml>";

   x=y=step;
   while (x | y)
    {
     cat.resizeBy (x, y);
     if (cat.window.innerWidth >= width) x=0;
     if (cat.window.innerHeight >= height) y=0;
    }
  }

 cat.document.writeln(string);
 cat.document.writeln(string1);
 cat.document.writeln(string2);
 cat.document.writeln(string3);
 cat.document.writeln(string4);
 cat.document.writeln(string5);
 cat.document.writeln(string6);
 cat.document.writeln(string7);
 cat.document.writeln(string8);
 cat.document.writeln(string9);

 if (document.all)
  {
   x=y=step;
   while (x | y)
   {
    cat.resizeBy (x, y);
     if (cat.document.body.clientWidth >= width) x=0;
     if (cat.document.body.clientHeight >= height) y=0;
   }
  }

 if(cat.focus){cat.focus();}
 return;
}

function CloseCatWin()
 {if(cat!=null && cat.open)cat.close()}
 
window.onfocus=CloseCatWin;

//-->
</script>

<table border="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="33%"><p align="center"><img src="
URL ΦΩΤΟ" width="159" height="130"
    alt="Maine Coon Black"></p>
    <form>
      <div align="center"><center><p><input TYPE="button" VALUE="View"
      ONCLICK="catswindows('
URL ΦΩΤΟ','450','355','Maine Coon Black'); return false" onfocus="this.blur()"></p>
      </center></div>
    </form>
    </td>
  </tr>
</table>
<p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="4"><b>Visit my site <a href="
URL ΤΟΥ ΣΑΙΤ ΜΟΥ"> here</a></b></font></p>

</body>
</html>


   Με πράσινο το  URL ΦΩΤΟ  της μικρής φωτογραφίας
   Με μπλε  το      URL ΦΩΤΟ  της μεγάλης φώτο που διολισθαίνει
   Με κόκκινο  το  URL  του σάιτ μου.
                    Cool script   Μμπορούμε να αλλάξουμε τον τίτλο του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.